BIOGRAFI

Ken WilberFödd 1949 i Oklahoma City, Ken Wilber bodde på många ställen under sin skolgång, eftersom hans fader var i Flygvapnet. Han gick i gymnasieskola i Lincoln, Nebraska, och började läsa medicin på Duke universitet. Emellertid tappade han allt intresse av att fullfölja sin karriär i vetenskap, och började läsa psykologi och filosofi, både väst och öst. Han återvände till Nebraska för att studera biokemi, men efter några år hoppade han av den akademiska världen (med en major i biokemi) för att ägna all sin tid åt att studera enligt hans egen undervisningsplan och att skriva böcker.

Med sexton böcker inriktade på andlighet och vetenskap, och översatt i tjugo länder, är Wilber numera den mest översatta akademiska författaren i Förenade staterna. Han anses vara en viktig representant för transpersonell psykologi, som framträdde på sextiotalet från humanistisk psykologi, och som inriktar sig huvudsakligen på andlighet. På grund av den fundamentala och pionjäranda i hans insikter, har han tillnämnts som "medvetandets Einstein".

I hans debutbok The Spectrum of Consciousness (1977) etablerades hans anseende som en nyskapande tänkare, som söker integrera västerländsk och österländs filosofi. No Boundary (1979), sammanfattar detta arbete, och är en av hans mest populära böcker. Hans kärnverk The Atman Project (1980) och Up from Eden (1981) behandlar respektive områden av utvecklingspsykologi och kulturell historia. .

I hans senare arbete, särskild den voluminösa Sex, Ecology, Spirituality (1995), har han kritiserat inte bara västerländsk kultur, men också motkulturer som nyandlighet. Enligt hans åsikt, kan ingen av dessa närma sig det djup och detaljerade natur av den "varaktiga filosofin". Den verklighetsuppfattning som ligger i hjärtat av alla stora religioner, och som formar bakgrunden av allt hans skrivande. Detta fundamentala arbete har också sammanfattats, i A Brief History of Everything (1996) [En kortfattad historia om allting, 2003].

I hans mest personligt arbete hittills, Grace and Grit (1991), ger Wilber en rörande redovisning på hans förhållande med hans andra fru, Treya, som dog i cancer 1989. I en ännu senare bok One Taste, en personlig journal av året 1997, erbjuder han insikter om sitt liv och sina andliga erfarenheter. Han bor i Denver, Colorado.

2000 grundade han "Integral Institute", en hjärntrust för att studera frågor om vetenskap och samhälle på ett integrerande sätt.